.

GDPR - ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Zoals u waarschijnlijk al weet, is de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) op 25 mei 2018 in werking getreden.

In deze context hebben wij onze inspanningen toegespitst op de bescherming van uw privacy.

Wij delen u mee dat uw gegevens die in ons systeem zijn opgenomen uitsluitend bedrijfsgerelateerd zijn: naam, voornaam, e-mailadres, functie, bedrijfsadres, telefoonnummer. Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde externe server.

Wij verbinden ons ertoe deze vertrouwelijk te behandelen en uw privacy te respecteren.

Bovendien garanderen wij dat zij slechts voor één enkel doel worden gebruikt: u informatie meedelen over onze producten. Uw bestanden zijn eveneens beschermd en worden uitsluitend gebruikt in het kader van de opdrachten die u ons toevertrouwt.

Als dit ook uw wens is, hoeft u niets te doen.

Indien u echter niet akkoord gaat met dit beleid, of indien u niet langer wenst gecontacteerd te worden door Centurybox Group, kunt u ons dit laten weten via info@centurybox.be

Hoogachtend,

Het Centurybox-team